Alles voor gemak in huis
Gratis verzending boven de €100
Exclusief & betaalbaar design

Garantie

Onverminderd het bepaalde in artikel 10. en met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Albers Trading ervoor in dat de door haar geleverde Producten gedurende 24 maanden na levering als bedoeld in artikel 7 lid 3 de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het overeengekomen gebruik. Deze garantie geldt alleen voor op het moment van levering niet-waarneembare gebreken aan het geleverde Product, waarvan de Klant bewijst dat deze zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van constructie- of materiaalfouten. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, vormen geen gebrek.

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: